I følge ZEROs kilder skal OED ha gitt oljeselskapene klarsignal til å velge den dårligste klimaløsningen for utbygging av oljefeltene på Utsirahøyden. Løsningen som er valgt innebærer at storparten av feltene på Utsirahøyden sitt energibehov vil dekkes av forurensende gassturbiner, og bare en mindre andel vil dekkes av fornybar kraft fra land.

ZERO har grunn til å tro at OED har godtatt det dårligste alternativet med en 78 MW kabel fra land. Dette er en minimumsløsning som i praksis setter en effektiv stopper for elektrifisering av de resterende feltene på Utsira-høyden. Dette er det aller dårligste klimaalternativet for denne utbyggingen.

– Beslutningen øker Norges klimagassutslipp med oppunder 900 000 tonn, eller nesten 2 prosent av Norges totale utslipp. Dette er nesten like mye som gasskraftverkene som tidligere var en brennhet politisk sak, sier leder i ZERO Marius Holm

Regjeringen har sagt de skal styrke klimaforliket. Med dette vedtaket går de eksplisitt i mot klimaforlikets formuleringer, og svekker klimaforliket så kraftig at det spiser opp effekten av alle andre klimatiltak Regjeringen har på blokka. Utslippsøkningen tilsvarer 400 000 personbiler, eller de samlede utslippene i hele Oslo.

– Tord Lien første eksamen som statsråd er ikke bestått, når han lar oljeselskapene diktere sine egne rammevilkår. Olje- og energidepartementet handler stikk i strid med flere Stortingsvedtak. Dette kan tyde på at oljeforvaltningen er utenfor demokratisk kontroll, når sluttresultatet så til de grader er i strid med gjentatte Stortingsvedtak, sier Holm.

Dersom denne minimumsløsningen vedtas bindes Norge til forurensende løsninger i mange år, og gjør jobben til klimaminister Tine Sundtoft nesten umulig. Andre sektorer vil få en økt belastning, når fullt gjennomførbare og velprøvde klimatiltak i oljeindustrien droppes.

– Tord Lien vil gjemme seg bak forhåpninger om at ytterligere elektrifisering KAN VURDERES senere. All erfaring tilsier at det nærmest er umulig å komme senere med krav om elektrifisering når forurensende gassturbiner først er installert, sier Holm.