Stikkord: klimaforliket

I følge ZEROs kilder skal OED ha gitt oljeselskapene klarsignal til å velge den dårligste klimaløsningen for utbygging av oljefeltene på Utsirahøyden. Løsningen som er valgt innebærer at storparten av feltene på Utsirahøyden sitt energibehov vil dekkes av forurensende gassturbiner, og bare en mindre andel vil dekkes av fornybar kraft fra land. ZERO har grunn

Read more