Stikkord: ITS

Over 50 utvalgte deltakere fra næringsliv, forvaltning, akademia, politikk og organisasjoner var med da tre framtidsverksteder i Transportlab 0/2030 ble arrangert hos Tekna 5. februar, 4. mars og 14. april. ZERO, Tekna og Mind2Mind/Faveo har denne våren invitert landets viktigste transport- og klimaaktører til å være med på en kreativ dugnad for en mer klimavennlig transportpolitikk.

Read more