Stikkord: biodrivstoff

Dropp palmeolje i biodrivstoff Innfør bærekraftskrav for alt biodrivstoff og en bransjestandard som går lenger enn bærekraftskravene på bruk av palmeolje og biprodukter fra palmeoljeindustrien. I følge NRK ble det i 2016 omsatt omlag 15 % biodrivstoff, og NRK hevder at palmeolje står for veksten. Deler av veksten har skjedd med HVO, hvor et biprodukt
Read more
Hva er indirekte arealbruksendringer (ILUC)? Biodrivstoff er helt avgjørende for å redusere utslippene fra transportsektoren på både kort og lang sikt. Derfor er det viktig å rydde opp i noen misoppfatninger om biodrivstoffets klimanytte, spesielt knyttet til diskusjonen om indirekte arealbruksendringer, heretter kalt ILUC. Direkte vs indirekte Direkte arealbruksendringer ser på de utslippene som er
Read more
Aftenpostens kampanje mot biodrivstoff hevder 9.mars at 470.000 biler i Norge vil kunne få motorproblemer ved innføring av E10 som bransjestandard for bensin (E10 - inntil 10 % innblanding av etanol i bensin). Men artikkelen er upresis.     E10 er en bransjestandard, ikke et påbud. Utfordringen gjelder først og fremst eldre biler, men mange
Read more

Det ble i 2016 vedtatt en opptrappingsplan for omsetningskravet for biodrivstoff, som skal øke fra 7 % i 2017 til 20 % i 2020. ZERO-rapporten Bærekraftig biodrivstoff, som ble lansert på ZEROs seminar om bærekraftig biodrivstoff 28. februar, belyser hvordan opptrappingen av omsetningskravet kan gjennomføres på en bærekraftig måte.  Transport er en av de sektorene

Read more

Bærekraftig biodrivstoff vil være helt sentralt for å nå klimamålene for transportsektoren, sammen med effektivisering, elektrisitet og hydrogen. Samtidig som Norge har vedtatt 20 prosent omsetningskrav for biodrivstoff innen 2020, diskuteres utfordringer knyttet til klimanytte, bærekraft, høye priser og tilgang. ZEROs forum for tungtransport arrangerte tirsdag 28. februar halvdagsseminar om bærekraftig biodrivstoff på Litteraturhuset i

Read more

ZERO inviterer til halvdagsseminar i forum for tungtransport med tema bærekraftig biodrivstoff den 28. februar. Seminaret vil finne sted på Litteraturhuset i Oslo fra 08:00 til 12:00, med enkel lunsjservering fra 11:30. Bærekraftig biodrivstoff vil være helt sentralt for å nå klimamålene for transportsektoren, sammen med effektivisering, elektrisitet og hydrogen. Norge har tatt et offensivt grep med

Read more

  – ZERO mener det er riktig av Venstre og KrF å inngå denne avtalen og utnytte det handlingsrommet som dagens politiske konstellasjon muliggjør. Forbedringene er betydelige, så det ville vært dumt å vende ryggen til dette, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Samtidig gir ikke budsjettet den farten klimaet trenger, og Venstre og

Read more

Onsdag 27. april samlet Miljøstiftelsen ZERO 250 deltakere til to halvdagsseminarer om biodrivstoff. Her finner du presentasjonene fra seminarene: Presentasjoner: DEL 1:  Bærekraftig biodrivstoff – En del av klimaløsningen v/Kåre Gunnar Fløystad fra ZERO Potensialet for økt bruk av biodrivstoff fra bærekrafti råstoff globalt  v/Anne Marit Melbye fra ZERO Hvilke biodrivstoff er tilgjengelige på det

Read more

I dag ble det kjent at miljødirektoratet endrer klassifiseringen av palmeoljeproduktet PFAD fra å regnes som restprodukt til regnes som biprodukt. Dermed blir det omfattet av bærekraftskriteriene. Dette er helt i tråd med oppfordringen fra ZERO og  Regnskogfondet i et brev til Miljødirektoratet 19. februar, hvor vi oppfordrer til å endre klassifiseringen av dette produktet slik at det ikke lenger

Read more

Det grønne skiftet representerer en enorm forretningsmulighet for norsk skog. Reduksjon i klimagassutslipp kan gå hånd i hånd med videreutvikling av eksisterende og etablering av ny industri. ZERO er opptatt av å realisere klimaløsninger med utgangspunkt i råstoff fra skogen. 27.4 fra kl 12:45-16:00 arrangerer vi halvdagsseminar og viser fram de mest lovende prosjektene for

Read more

Den 27. april arrangerer ZERO temamøte om biodrivstoff i forum for fornybar transport, etterfulgt av et halvdagsseminar om norsk produksjon av flytende biodrivstoff. Forrige møte i forumet, 3. februar, kom over 150 personer for å høre om elektriske løsninger for tyngre kjøretøy, til denne biodagen er det allerede mer enn 130 påmeldte. Spørsmålene vi skal svare

Read more

27. april er det duket for temamøte om biodrivstoff i forum for fornybar transport. Forrige møte ,den 3.februar, kom det i overkant av 150 personer for å høre om elektriske løsninger for tyngre kjøretøy, denne gangen samles vi for å se på en annen viktig del av klimaløsningen: Biodrivstoff. Spørsmålene vi skal svare på er:

Read more

    NRK har de siste dagene fremmet en del påstander om biodrivstoff med palmeolje. Blant annet påstås det at biodrivstoff med palmeoljeprodukter utgjør 70 – 85 prosent av biodrivstoffet i Europa. Dette tallet er svært langt fra virkeligheten. Det korrekte tallet er at palmeolje utgjør ca 5 prosent av råstoffet brukt til produksjon av

Read more

ZERO og Regnskogfondet sendte 19. februar i år et felles brev til Miljødirektoratet hvor vi krever at de endrer sin avgjørelse om å klassifisere palmeoljeproduktet PFAD som “rester fra produksjonsprosesser”. Ved å klassifisere PFAD som et restprodukt faller denne råvaren utenfor arealkravene i bærekraftssertifiseringen som gjelder for andre råvarer til biodrivstoff. I tillegg får restprodukter telle

Read more

Biodrivstoff er en avgjørende del av løsningen for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. For å erstatte fossilt drivstoff i transportsektoren er man avhengig av flere fornybare løsninger, som elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff. I tillegg må skiftet til fornybar løsninger skje raskt og i stort volum. Både i Norge og globalt er det tilgang på store

Read more

På Zerokonferansen ble et nytt initiativ for grønt skifte til fornybar tungtransport lansert. Et 70-talls aktører innen transportsektoren har underskrevet en erklæring der de forplikter seg til å velge fornybare transportløsninger. Aktørene som er med har en total omsetning på ca 300 mrd, og representerer en stor bredde i hele verdikjeden for transportører, leverandører og

Read more

– ZERO er veldig fornøyd med at Fjord1 nå erstatter fossilt drivstoff med fornybart drivstoff, og som første i verden begynner å bruke avansert biodrivstoff i fergedrift, sier Marius Gjerset teknologiansvarlig i ZERO. Sambandet Hella-Dragsvik-Vangsnes bruker ca 1,5 millioner liter drivstoff, noe som tilsvarer ca 4 000 tonn CO2. – Dette er første steg på

Read more

Velkommen til frokostseminar om Grønt skifte til fornybar tungtransport Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren, og er en av sektorene hvor utslippene har økt mest. Det finnes nå gode fornybare løsninger tilgjengelig, og fra 1. okt endres avgiftene slik at biodrivstoff på veigående transport skal bli mer konkurransedyktig. Forholdene ligger nå godt til rette for et grønt skifte

Read more