Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 17. november

De som sitter med regjeringsmakta etter valget til neste år står foran en stor oppgave; i løpet av deres regjeringsperiode må Norges utslippskurve snu. Innen 2017 må utslippene være på en varig nedoverbakke. Dette er hva ZERO kommer til å måle neste regjering på – vil det bli suksess eller fiasko?

2013 vil bli et klimaår. I løpet av neste år vil FNs klimapanel komme med sin neste hovedrapport, den femte i rekken. Forrige gang en hovedrapport ble lagt fram, i 2007, var sjokkbølgen som fulgte den enorm og klima sto høyt på dagsordenen til verdens ledere og nådde avisforsider. Siden den gang har bølgen lagt seg, men det betyr ikke at klimakrisen er løst. Tvert i mot- det haster stadig mer å kutte utslipp og i dag ser vi allerede konsekvensene av global oppvarming.

Det er all grunn til å tro at alvoret i den neste hovedrapporten fra klimapanelet vil slå ned med full tyngde, og bli en av de viktige sakene i valgkampen. Så langt ser vi at temperaturøkningen går raskere, utslippene reduseres for sakte og forskning viser at vi må kutte utslippene mer enn en har trodd tidligere. Dyster lesning, likevel er vi i ZERO optimister.

Norge har et godt utgangspunkt for å redusere både egne utslipp, og å bidra til utslippsreduksjoner i andre land. Vi må bygge et utslippsfritt energisystem, ikke for å gjøre det vanskelig for oss selv, men fordi det er lettere enn i noe annet land. Norske politikere bør gå i bresjen for klimatiltak som faser ut dyr, fossil energi til fordel for ren energi, bygger opp under norsk industri, og som gjør hverdagen lettere for folk flest gjennom bedre transportsystemer og byggstandarder.

I vår ble alle partiene på Stortinget, med unntak av Frp, enige om et Klimaforlik. Dette var første skritt, men de partiene som går til valg på å kun gjennomføre tiltakene fra forliket vil sakke akterut. Det vil ikke være nok til å få utslippskurven til å snu, og en slik regjering vil ikke møte utfordringen. Passiv klimapolitikk vil også bidra til at Norge sakker akterut. Det pågår en fornybarrevolusjon globalt, som vil endre verdens energisystem på få år. Fossil energi vil tape i konkurranse med fornybar energi. Så vi utfordrer partiene- hva vil være deres store klimasak i neste års valgkamp?

ZERO kommer til å måle suksessen til regjeringen som sitter etter valget i 2013 på dens evne til å snu de norske utslippene. Det er ikke vanskelig å kutte utslippene i Norge, det er snakk om å erstatte fossil energi, som vi i dag bruker rikelig av, med fornybar energi, som vi får stadig større mengder av. Nullutslippsløsningene ligger klare, det nå gjelder det å sette de i verk.

Av Kari Elisabeth Kaski, nestleder i ZERO