zeroakademiet 3

Zeroakademiet 2017

Klima-og energifeltet er i rask endring og det har i dag blitt viktigere enn noen å være oppdatert på de politiske, økonomiske og teknologiske bevegelsene som skjer på dette området. Med kunnskap om den siste utviklingen innen klimaløsninger og klimapolitikk er du som ung beslutningstaker godt rustet til å møte de klimarelaterte utfordringene samfunnet står overfor i dag – og i årene fremover.

Er du mellom 20-35 år og engasjert i klimapolitikk og klimaløsninger? ZERO tar nå imot søknader til Zeroakademiet 2017 og du har muligheten til å bli med!

Zeroakademiet er en samlingsrekke og nettverk for unge beslutningstakere i politikk og næringsliv. Vårt mål er at du som deltaker på Zeroakademiet skal sitte igjen med tverrfaglig kunnskap om dagens klima- og energipolitikk og fremtidens klimaløsninger. Gode politiske beslutninger og et næringsliv som går foran er viktig for å lykkes med det grønne skiftet. Derfor har ZERO etablert Zeroakademiet.

Samlingene preges av dagsfersk analyse og innlederne vil være blant de fremste innen sine fagfelt. Deltakere vil måtte sette seg inn i litteratur i forkant av hver samling, levere egenprodusert arbeid og delta aktivt på samlingene. Dette vil bli lagt opp på et slikt nivå at det kan følges av personer i fullt arbeid.

Akademiet er delt opp i fire samlinger i løpet av 2017, hvorav den siste samlingen finner sted på Zerokonferansen 31.okt. – 1.nov. De øvrige samlingene vil foregå – med forbehold om endringer: 25.-26. april, 14.-15. juni, og 4.-5. oktober. Akademiet har en egenandel på kr 1500,- som dekker alle samlingene, inkl. Zerokonferansen. Deltakerne må dekke reisekostnader selv.

Høres dette ut som noe for deg? Send en søknad (maks én side) og CV til cornelia.ebbesen@zero.no innen 16. februar. Dersom du har spørsmål om akademiet, ta kontakt med Cornelia Ebbesen.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Publikasjoner

VÅRE STØTTESPILLERE