Norge 203040 b

Norge 203040

Norge203040 koalisjonen – Norsk næringsliv for grønn omstilling

Norge 203040 er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål om 40% utslippskutt innen 2030. Initiativet skal belyse – for næringslivet og for staten – hvilke forretningsmuligheter som finnes i overgangen til lavutslippssamfunnet, og peke på tiltak som trengs. Vi mener at Norge har gode forutsetninger for en grønn omstilling, og at Norge kan være en veiviser til lavutslippssamfunnet. Ved å forene krefter på tvers av virksomhetene og ulike sektorer er målet å få frem prosjekter som kan bidra til å kutte utslipp og skape langsiktig lønnsomhet.

Siden 2016 har tjue norske bedrifter, sammen med WWF, Xynteo og ZERO, arbeidet med å identifisere ulike områder som gir grunnlag for de største mulighetene i vårt samarbeid. Dette arbeidet resulterte i fire konkrete tverrsektorielle pilotprosjekter som skal gjennomføres i 2018:

  • Min Parisavtale
  • Utslippsfritt Svalbard
  • Utslippsfri transportflåte
  • Finansiering av lavutslippsløsninger

 

Les mer om koalisjonen her. Informasjon om Min Parisavtale finner du her.

Våre eksperter

Publikasjoner

VÅRE STØTTESPILLERE