Offentlige innkjøp

Grønne offentlige innkjøp

Det offentliges innkjøpsmakt kan bidra til å påvirke utviklingen av – og etterspørselen etter – klimavennlige løsninger. Krevende kunder er viktige drivere av innovasjon og for å skape et hjemmemarked for å utvikle miljøteknologiske spydspisser innen industri og næringsliv. Utvikling av gode løsninger i Norge innenfor viktige næringsområder, som energi, industri, transport og skipsfart, kan også gjøre en stor forskjell for klima og miljø globalt.

ZERO jobber for å heve kunnskapen om hvordan grønne offentlige innkjøp kan bidra til utslippskutt, innovasjon og å styrke norsk næringsliv i kappløpet om å lede an i det grønne skiftet. Vi jobber opp mot myndighetene for å øke den offentlige satsingen på grønne offentlige anskaffelser, i form av virkemidler for økt informasjon og kompetanse og ordninger som gir finansiell risikoavlastning for leverandører og oppdragsgivere. Vi jobber også direkte opp mot oppdragsgivere og leverandører i stat og kommuner for å sette i gang spydspissanskaffelser som kan kutte utslipp og utvikle nye klimaløsninger.

Våre eksperter

Publikasjoner

Virkemidler for flere grønne offentlige anskaffelser

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE