Zerokonferansen 2016 nærmer seg!

23.-24. november arrangerer vi Zerokonferansen for ellevte gang. Årets tema er fra fossil til grønn særstilling. I snart femti år har oljen satt Norge i en særstilling. Den har ikke bare gitt oss enorm økonomisk gevinst, men også utfordret våre beste evner og løftet oss frem som teknologinasjon. Nå står vi overfor et grønt skifte. Hvor godt vi lykkes med å gripe forretningsmulighetene i det grønne skiftet vil være avgjørende for Norges fremtid. Vi er godt posisjonert for grønn særstilling.

Vi kan allerede tilby fremtidens konkurransefortrinn: infrastruktur og ren energi til utslippsfri verdiskaping, og høykompetent arbeidskraft. Vi må utvikle grønne og attraktive byer med utslippsfri transportsektor, som kan tilby gode liv og bli foretrukket av de skarpeste hodene og de mest innovative bedriftene. Våre sterkeste industriklynger og verftsindustrien må gå foran i sine bransjer. Vi må sette pengene i arbeid for fornybar energi, og danne en fornybar finansklynge i partnerskap med land som står foran stor energivekst. For å skape fremtidenes verdier og arbeidsplasser må vi lykkes med overgangen til grønn særstilling.

Innledere på Zerokonferansen 2016

Skjermbilde 2016-09-15 16.10.36

Her kan du se høydepunkter fra Zerokonferansen