Klima er på vei inn i litteraturen. Vi anbefaler bøker for påskeferien, om du nå tilbringer den på fjellet eller i byen. Kos deg, grøss litt og lær noe nytt med gode bøker der klima, og menneskets forhold til naturen, er sentralt.

Blå av Maja Lunde, 2016


Blå er historien om feilene vi gjør i dag og hvilke konsekvenser de får for andre i morgen. Året er 2041 og Sør-Europa er rammet av tørke, rasende branner, sult, flyktningskrise og stengte grenser mot nord. Det er snart ikke vann igjen til noen. Vi følger en far og datter som har mistet alt. Hvordan forteller du et barn at mamma aldri kommer tilbake? Hvordan skjule at det ikke finnes noen fremtid? At det ikke er noe sted å dra? At ingen lenger vil andres beste? Bak en enkelt fars desperate forsøk på å skåne datteren aner vi undergangen til en hel sivilisasjon.

Samtidig møter vi Signe som i 2017 reiser tilbake til hjembygda for å gjennomføre en høyst personlig aksjon. Signes trang til handling er ikke knyttet til klima, men til et engasjement for klassisk naturvern og mot kraftutbygging og kapitalisme. Men en klassisk naturverners engasjement for å stanse kraftkabler og rask profitt bidrar ikke til å hindre klimakrise, så hva gjør Signes sterkt personlige engasjement for naturen i 2017 relevant for en far og datter som dør sakte i Sør-Europa 50 år etter?

Blå skildrer gjennom flere dimensjoner hvordan vi mennesker lar mulighetene til å gjøre det rette gå fra oss gang på gang. Den skildrer også hvordan flukt og nød utfordrer det grunnleggende menneskelige i oss. Blå er Maja Lundes andre bok. Den første, Bienes Historie, handler også om hvordan menneskelig overforbruk truer hele sivilisasjonen. Dette er en veldig godt skrevet fremtidsdystopi basert på grundig research – i tråd med FNs klimapanel og annen anerkjent forsknings beskrivelser av konsekvensene av klimakrisen.

 

Begynnelser, av Carl Frode Tiller, 2017

Miljøvernaren Terje ligg på sjukehuset etter å ha tatt sitt eige liv. Vi følger han bakover i tid, først som vaksen, deretter som ungdom og til slutt som barn. Gradvis blir vi kjente med ei sår familiehistorie, Terjes glødande kjærleik til naturen og alle vala han tok eller ikkje tok. Kvifor blir eigentleg livet som det blir, og kva er samanhengen mellom enkeltmennesket og det store kretsløpet vi alle er ein del av? Begynnelser er ein vakker og svært aktuell roman om den komplekse  menneskenaturen og naturen vi held på å øydelegge.

«Først da sommarfuglen letta frå raudkløveren og eg prøvde å følge han med blikket mens han flaksa med rykkvise sikksakkbevegelsar innover i skogen, merka eg at auga mine var fylte opp av tårer. Vi menneske burde utvide nestekjærleiksbodet, tenkte eg, vi burde leve slik at dei andre artane saknar oss den dagen vår art er borte frå kloden.»

 

Happy hero av Solitaire Townsend, 2017

The Happy Hero reveals the secret of enjoying a better life and sets out the principles of how to feel good by doing good. Sounds simple, but where do you start? Everyday we are bombarded with fear and negativity from the media and have been trained out of happiness by these stories.

There is a simple solution; stop worrying about the future and start making it better. Whether it’s donating blood, only eating meat at the weekend, buying vintage/pre-loved clothes or picking up litter in your street. Luckily, many of the changes we need to make to build a better world, we want to do anyway and optimism is the only mindset that can change our world for the better.

New research shows that trying to make a difference, even in the smallest ways, can extend your life, improve your relationships and even help you recover from a cold…because, it turns out, saving the world is good for you. So Superheroes, what are you waiting for… ?

 

 

The Blue Economy av Gunter Pauli, 2016

The Blue Economy takes readers beyond the obvious and aims to wake up the entrepreneur in all of us. The innovations it explores are founded in solid science and demonstrated by multiple platforms.

Committed grassroots entrepreneurs worldwide can realise triple cash flow using open-source innovations that create competitive business models.

 

 

 

Det vi tenker på når vi ikke vil tenke på global oppvarming, av Per Espen Stoknes, 2017

Det er det ultimate paradokset: Jo mer fakta vi har om global oppvarming, jo mer bestrides de samme faktaene. Det har ikke vært målt høyere andel av klimagassen CO2 i atmosfæren på mer enn 800 000 år, men likevel polariseres debatten, og lite skjer. Er det slik at mennesker har en hjerne som uunngåelig tenker kortsiktig – og hvordan kan vi kommunisere om klima på en slik måte at vi handler mer langsiktig i hverdag og politikk? I Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming viser psykolog og økonom Per Espen Stoknes oss fem grunnleggende psykologiske mekanismer som hindrer oss i å handle i klimasaken. Og ikke nok med det: Han gir oss nye strategier for hvordan vi kan snakke om global oppvarming på en måte som skaper positive løsninger og meningsfulle handlinger.

Med talende og relevante eksempler – fra ditt og mitt dagligliv så vel som fra industrien og politikken – viser Stoknes veien mot en ny klimapsykologi, der klimavennlige handlinger ikke er så vanskelige som vi tror.

Og en podkast for skituren:
the Energy Transition show: https://xenetwork.org/ets/
En god og faglig podcast om systemskiftet fra fossile til fornybare energikilder.

 

Omtale av Tillers “Begynnelser” er tatt herfra: Ugla Bokmagasin