Her følger et utvalg nyheter om utviklingen innen utslippsfri skipsfart

Seminar om nullutslipp ferje, hurtigbåt og maritim sektor 4.mai.
Det skjer nå en stille revolusjon i norske fjorder, med fullt teknologiskift til nullutslipp batteriløsninger for ferjer. Ferjebransjen i Norge leder ann i utviklingen for nullutslippsløsninger for hele maritim sektor. Nærmere 30 nye batteriferger (helelektrisk og ladbar hybrid) har vunnet kontrakter og er nå under bygging eller sluttplanlegging. På seminaret 4.mai får vi lære om siste nytt og veien videre for nullutslipps ferje, og hva som skal til for tilsvarende suksessreise for hurtigbåter og øvrige deler av maritim bransje, for batteri og hydrogenløsninger. Program og påmelding her

90% utslippskutt med batteriferger i Hordaland
Hordaland fylkeskommune ved Skyss har nå tildelt kontrakter for åtte nye fergesamband i Hordaland. Da kontraktene ble utlyst var minstekravet for CO₂-kutt 55 prosent. De nye kontraktene har et samlet kutt på nærmere 90 prosent. De åtte sambandene har i dag ti ferger. Hvor mange av disse som blir byttet ut med nye ferger er ikke offentliggjort enda. Les mer her og her.

5 nye nullutslippsferger i Møre-og Romsdal
Anbudsprosessen for fylkesvegferjesambanda Hareid – Sulesund og Sykkylven – Magerholm i Møre- og Romsdal gir fem nye plug-in elektriske ferjer med hybridiseringsgrad på 95%. CO2-utslippene blir redusert med ca 90% fra dagens utslipp på 18.000 tonn/år når nye ferger settes i drift fra 1.januar 2019 og 2020 på de to sambandene. Endelig kontraktsignering er ikke offentliggjort enda. Les mer her og her.

Dialogkonferanse for Utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje
Statens vegvesen arrangerte dialogkonferanse for Utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje 29.mars. I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud har Statens vegvesen satt i gang et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi. Dette for å kunne nå kravet om nullutslippsteknologi for de ferjestrekninger som ikke er egnet for fullelektrisk drift. Formålet med dialogkonferansen var å informere om mål for utviklingskontrakten, få innspill til utforming av anskaffelsen og lage en møteplass for aktører for å få dette til. Presentasjonene fra dialogkonferansen er lang ut på Doffin her.

Nordnorsk ladbar hybrid til værhard islandsk fergestrekning
pk-259_sb_aft

Det islandske veidirektoratet har signert kontrakt for bygging av en ny passasjerferje på sambandet Landeyjahöfn – Vestmannaøyene i rute ila 2018. Fergen får en batteripakke på 800 kWh. Skipsdesignerne bak hybridfergen til den værharde strekningen er norske Polarkonsult. Les mer her.

Arnold (81) utvikler morgendagens batteribåter
Arnold Kristian Hansen har arbeidet i maritim bransje i mer enn et halvt århundre. Han har vært med å utvikle den nye oppdrettsbåten, GMV Zero, med 100 prosent batterielektrisk drift. Den første båten går nå snart på sine første sjøprøver. Blir prosjektet vellykket, planlegger bedriften å selge minst 12 el-båter årlig. GMV Zero planlegger også en hybridversjon med en dieselgenerator i tillegg til batterier. Les mer her og her.

Verdens første bøyelastere med batteriløsninger fra Teekay
teekay

Verdens første bøyelastere med batteriløsninger skal nå bygges av Teekay med støtte fra Enova. Batterier sammen med å ta i bruk gassen som frigjøres ved lasting av olje som drivstoff, skal LNG-forbruket kuttes med en tredel. Enova støtter Teekays innkjøp av opptil fire nye bøyelastere med inntil 132,9 millioner kroner. Prosjektet er også et viktig steg framover for batterirevolusjonen til sjøs. At batterier nå tas i bruk på så store og energikrevende skip, baner vei for å bruke batterier på enda flere skipstyper, sier Nakstad i Enova. Les mer her.

Kystruteskip Bergen-Kirkenes med 60 prosent lavere CO2-utslipp?
LMG Marin og gasselskapet Gasnor lanserer et nytt design og konsept for hurtigruteskip for kyststrekningen Bergen-Kirkenes. Med batterier på 6 MWh skal skipene gå på strøm til og fra kai samt inn i fjorder og steder man ikke ønsker eksosutslipp. Sammen med biogass (LBG), hydrogen og gassmotorer og energieffektive løsninger vil det kunne redusere utslippene med 60% fra dagens utslipp på tilsammen 215.000 tonn CO2/år for fartøyene på denne kystruten idag. Nytt anbud på kystruten Bergen – Kirkenes, best kjent som «hurtigruta», fra 2020 skal lyses ut ila året. Les mer her.

Pining for cleaner air in the Norwegian fjords.
Fint oppslag om Ampere og utviklingen av elektriske ferger i Norge i BBC. Les her

Toyota med Prius for sjø?
Toyota har utviklet en fritidsbåt med elmotor og batteri i kombinasjon med dieselmotor. Med håp om å få en billig alternativ til tradisjonelle forbrenningsmotorer drevne båter. Les mer her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *