Her følger et utvalg nyheter om utviklingen innen utslippsfri skipsfart

Tips! Hvis du vil melde deg på nyhetsbrev om utslippsfri og fossilfri transport fra ZERO, meld deg på her!

Nyhetsutsending 3. juli 2017

YARA og Kongsberg gruppen bygger verdens første autonome og nullutslipp konteinerskip

Verdens første fullelektrifiserte autonome fartøyet skal bygges og settes i drift for transport mellom Herøya og Larvik havn. Konteinerskipet “Yara Birkeland” skal transportere gjødsel fra Yara og ut til omlassing til store konteinerskip for langtransport i Larvik havn. Skipet vil erstatte 40.000 trailerturer som frakter dette idag på vei. Kongsberg-gruppen som skal levere teknologien, altså sensorer, kontroll, kommunikasjon og elektriske systemer om bord i «Yara Birkeland». Skipet skal være i drift ila 2018 og vil bli helt autonomt fra 2020, inkl. håndteringen av konteinerne fra fabrikken til skipet. Les mer her og her.

Furture of the Fjords

The Fjords skal nå bygge et helelektrisk turistbåt til seiling på Nærøyfjorden, og tar et steg videre fra søsterskipet «Vision of The Fjords» som er i bruk idag med ladbar hybrid som kjører elektrik på batterier i Nærøyfjorden, men med dieselmotorer for transporten t/f fjorden. Fartøyet som skal være klart i april 2018 og bygges av Brødrene Aa. Les mer her.

Future of The Fjords
Future of The Fjords

Ferjekontrakter for minst 3,4 milliarder

Sysla har summert opp fergebestillingene for null- og lavutslippsferger til å være på totalt minst 3,4 mrd. Fjord1, som har vunnet flest fergekontrakter for nullutslippsferger har ila siste året nå bestilt bygging av nye ferjer for minst 2,3 milliardar kroner. Les mer her.

Statoil med krav til forsyningsskip med batteri og landstrøm

Statoil stilte krav i anbudet på innleie av forsyningskip at de skulle ha batteri og bruke landstrøm. Det var stor interesse for anbudet og kontrakter er nå tildelt til 5 rederier for syv forsyningsskip. (Solstad Farstad, Skansi Offshore, Ugland, Havila (to skip) og DOF (to skip). Alle skipene skal nå bygges om med montering av batteri og landstrømsløsninger. Les mer her og her.

Presentasjonene fra seminar om nullutslipp ferje, hurtigbåt og maritim sektor 4.mai.

ZERO arrangerte et veldig godt besøkt seminaret om nullutslipp ferje, hurtigbåt og maritim sektor 4.mai. For de som ikke hadde anledning til å være med der, er det mulig å se presentasjonene fra seminaret her.

Enova gir 118 mill. I støtte til landstrømsanlegg i 20 nye havner

I denne tildelingsrunden får flere byer med Hurtigrute-anløp støtte, deriblant Ålesund, Trondheim, Harstad og Tromsø. Største enkelutbetaling er til Båtsfjord havn som er en av landets største fiskerihavner. Havnen får 25 millioner kroner i støtte til utbygging av landstrømanlegg som kan forsyne 44 fartøy med strøm.

Totalt vil Enova i løpet av to år ha støttet landstrømutbygging i 50 havner med 300 millioner kroner. Les mer her.

Dialogkonferanse om landstrømsanlegg Oslo Havn

Oslo havn gjennomførte dialogkonferanse om landstrømsanlegget som skal bygges på Vippetangen ferdig idriftsatt innen juni 2018. Oslo Havn har fått 9 millioner i Enova-støtte til å bygg anlegget.
Havna har invitert til å få forslag til caseløsningen med frist 14. August.

Tentativ tidsplan for anbudskonkurransen er nå at konkurransegrunnlag publiseres 25. sept med tilbudsfrist 17. Okt. Presentasjonen fra dialogkonferansen er lagt ut på hjemmesiden til Oslo havn.

Siemens bygger batterifabrikk for skip og maritimt i Trondheim.

Siemens investerer rundt 100 millioner kroner på å utvikle maritime batterisystemer på fabrikken i Trondheim. Siemens forventer at nærmere 80 prosent av alle nye små og mellomstore skip opp mot 150 meter vil bli utstyrt med hybridløsninger som inkluderer batteridrift.

Når fabrikken til Siemens er i full gang, vil Norge ha fire av fem store maritime batteriprodusenter med nærhet til verdens største marked for maritime batteriløsninger nå. Les mer her.

Verdens første plug-in hybridferge ferdig bygd

Fiskerstrand Verft har levert MF Hornstind til Torghatten. Her testes den før den skal inn i rute på Helgelandskysten i Nordland fra 4. juli.
Fergen har installert et 500 kWh batteri, og er klargjort for biodrivstoff og eventuelt ombygging til 2.000 kWh-batterier og helelektrisk drift. Med strømen som er tilgjengelig på fergekaien nå vil batteriene lades hver natt med landstrøm, og optimal drift av dieselmotorer med batterihybridløsningen vil gi 20 prosent drivstoffreduksjon. Les mer her.

Dialogkonferanse for utvikling av fremtidens utslippsfri hurtigbåt

(Sør-) Trøndelag fylkeskommune skal ut med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024 og ønsker i forkant av disse å bidra til utvikling av nye energikilder for båtene. Trøndelag fylkeskommune går i spissen for å utvikle framtidas hurtigbåter. Visjonen er verdens første utslippsfri hurtigbåt. Det ble nylig gjennomført en dialogkonferansen med NHOs «Nasjonalt program for leverandørutvikling». Les mer her og her.

Første hydrogenferge i drift fra 2021

Like før påske var 75 personer til stede på dialogkonferanse om hydrogenfergeprosjektet som Statens Vegvesen arrangerte. Foreløpig tidsskjema for prosessen er kvalifiseres fram til mars og endelige konkurransegrunnlag for anbudsprosessen i mai 2018 for en anskaffelse med konkurransepreget dialog. Kontraktstildeling høst 2018 og ferdig bygd høst 2020 og i 100 prosent operativ i sambandet fra 3. kvartal 2021 etter testing og verifisering. Les mer her.

Nyhetsutsending 7. april 2017

Seminar om nullutslipp ferje, hurtigbåt og maritim sektor 4.mai.
Det skjer nå en stille revolusjon i norske fjorder, med fullt teknologiskift til nullutslipp batteriløsninger for ferjer. Ferjebransjen i Norge leder ann i utviklingen for nullutslippsløsninger for hele maritim sektor. Nærmere 30 nye batteriferger (helelektrisk og ladbar hybrid) har vunnet kontrakter og er nå under bygging eller sluttplanlegging. På seminaret 4.mai får vi lære om siste nytt og veien videre for nullutslipps ferje, og hva som skal til for tilsvarende suksessreise for hurtigbåter og øvrige deler av maritim bransje, for batteri og hydrogenløsninger. Program og påmelding her

90% utslippskutt med batteriferger i Hordaland
Hordaland fylkeskommune ved Skyss har nå tildelt kontrakter for åtte nye fergesamband i Hordaland. Da kontraktene ble utlyst var minstekravet for CO₂-kutt 55 prosent. De nye kontraktene har et samlet kutt på nærmere 90 prosent. De åtte sambandene har i dag ti ferger. Hvor mange av disse som blir byttet ut med nye ferger er ikke offentliggjort enda. Les mer her og her.

5 nye nullutslippsferger i Møre-og Romsdal
Anbudsprosessen for fylkesvegferjesambanda Hareid – Sulesund og Sykkylven – Magerholm i Møre- og Romsdal gir fem nye plug-in elektriske ferjer med hybridiseringsgrad på 95%. CO2-utslippene blir redusert med ca 90% fra dagens utslipp på 18.000 tonn/år når nye ferger settes i drift fra 1.januar 2019 og 2020 på de to sambandene. Endelig kontraktsignering er ikke offentliggjort enda. Les mer her og her.

Dialogkonferanse for Utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje
Statens vegvesen arrangerte dialogkonferanse for Utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje 29.mars. I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud har Statens vegvesen satt i gang et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi. Dette for å kunne nå kravet om nullutslippsteknologi for de ferjestrekninger som ikke er egnet for fullelektrisk drift. Formålet med dialogkonferansen var å informere om mål for utviklingskontrakten, få innspill til utforming av anskaffelsen og lage en møteplass for aktører for å få dette til. Presentasjonene fra dialogkonferansen er lang ut på Doffin her.

Nordnorsk ladbar hybrid til værhard islandsk fergestrekning
pk-259_sb_aft

Det islandske veidirektoratet har signert kontrakt for bygging av en ny passasjerferje på sambandet Landeyjahöfn – Vestmannaøyene i rute ila 2018. Fergen får en batteripakke på 800 kWh. Skipsdesignerne bak hybridfergen til den værharde strekningen er norske Polarkonsult. Les mer her.

Arnold (81) utvikler morgendagens batteribåter
Arnold Kristian Hansen har arbeidet i maritim bransje i mer enn et halvt århundre. Han har vært med å utvikle den nye oppdrettsbåten, GMV Zero, med 100 prosent batterielektrisk drift. Den første båten går nå snart på sine første sjøprøver. Blir prosjektet vellykket, planlegger bedriften å selge minst 12 el-båter årlig. GMV Zero planlegger også en hybridversjon med en dieselgenerator i tillegg til batterier. Les mer her og her.

Verdens første bøyelastere med batteriløsninger fra Teekay
teekay

Verdens første bøyelastere med batteriløsninger skal nå bygges av Teekay med støtte fra Enova. Batterier sammen med å ta i bruk gassen som frigjøres ved lasting av olje som drivstoff, skal LNG-forbruket kuttes med en tredel. Enova støtter Teekays innkjøp av opptil fire nye bøyelastere med inntil 132,9 millioner kroner. Prosjektet er også et viktig steg framover for batterirevolusjonen til sjøs. At batterier nå tas i bruk på så store og energikrevende skip, baner vei for å bruke batterier på enda flere skipstyper, sier Nakstad i Enova. Les mer her.

Kystruteskip Bergen-Kirkenes med 60 prosent lavere CO2-utslipp?
LMG Marin og gasselskapet Gasnor lanserer et nytt design og konsept for hurtigruteskip for kyststrekningen Bergen-Kirkenes. Med batterier på 6 MWh skal skipene gå på strøm til og fra kai samt inn i fjorder og steder man ikke ønsker eksosutslipp. Sammen med biogass (LBG), hydrogen og gassmotorer og energieffektive løsninger vil det kunne redusere utslippene med 60% fra dagens utslipp på tilsammen 215.000 tonn CO2/år for fartøyene på denne kystruten idag. Nytt anbud på kystruten Bergen – Kirkenes, best kjent som «hurtigruta», fra 2020 skal lyses ut ila året. Les mer her.

Pining for cleaner air in the Norwegian fjords.
Fint oppslag om Ampere og utviklingen av elektriske ferger i Norge i BBC. Les her

Toyota med Prius for sjø?
Toyota har utviklet en fritidsbåt med elmotor og batteri i kombinasjon med dieselmotor. Med håp om å få en billig alternativ til tradisjonelle forbrenningsmotorer drevne båter. Les mer her.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *