22331771230_17c8c057c3_z

ASKO blir først i Norge med å ta i bruk elektriske lastebiler. – Vi har bestilt tre elektriske lastebiler som er på veien i våre tre største byer i løpet av neste år, annonserte styreleder Torbjørn Johannson i ASKO fra talerstolen på Zerokonferansen 27. oktober.

– Dette er et direkte resultat av måten Zerokonferansen bringer de viktigste aktørene i det grønne skiftet sammen. ASKO ble introdusert for den elektriske lastebilen på Zerokonferansen i fjor. Det er fantastisk å se at det arbeidet vi har gjort sammen siden da, nå bærer frukter, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Elektriske lastebiler lages nå i en garasje i Nederland, og koster i dag 2 millioner mer enn en vanlig lastebil. Men med innsparinger i diesel og bompengefritak er det nesten allerede lønnsomme. Det som trengs er nettopp at noen går foran.

Lastebilprodusentene sier de vil etablere serieproduksjon om det etterspørres selv små volum. Det kan kutte merkostnaden fra 2 millioner til en halv million.

– I Oslo og Bergen kan vi skape marked for mange slike lastebiler når byrådene i våre to største byer skal iverksette nullutslippssoner, sier Holm.

ASKO var blant de første aktørene som underskrev ZEROs tungtransporterklæring som vil bli presentert på Zerokonferansen i morgen. De har satt seg ambisiøse mål om å fase ut fossile drivstoff i sin virksomhet. ASKO har allerede annonsert en omlegging til bruk av fornybar diesel. Styreleder Johannson kunne også lansere ytterligere planer, da han takket ENOVA for støtte til de elektriske lastebilene:

– Når vi så vil ønske støtte til landets første hydrogendrevne lastebil, basert på strøm fra våre egne solceller, håper vi på like positiv støtte, sa Johannson.