03-2013three
ZERO mener det er bra at regjeringen foreslår 360 millioner kroner til konseptstudier av fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. Og at alle tre potensielle fangstprosjekter, Norcem, Yara og Klemetsrud avfallsanlegg, samt transport og- lagringsinfrastrukturen, dermed utvikles videre neste år.

– Nå trengs det imidlertid å få på plass varige ordninger som gir insentiver for å satse på karbonfangst og lagring, for eksempel en panteordning, sier Fløystad.
-Og der innfrir ikke regjeringen i forslaget, til tross for Stortingvedtak om dette gjort i Energimeldingen. Det snakkes om å utvikle kostnadseffektiv teknologi, og overføringsverdien som ligger i dette for andre CCS-prosjekter fremover. Erfaring gjennom teknologisk utvikling er viktig, men ikke nok. Ingen midler er satt av eksplisitt til å utvikle finansieringsmodell(er), utenom å etablere egne kortsiktige skreddersydde avtaler for det enkelte industriprosjektet.

Det vi trenger nå er overordnede større og langsiktige finansieringsmekanismer. ZERO venter å se en satsing på et arbeide for å sikre at karbonfangst og- lagring vil lønne seg for industrien på lang sikt. Det viktigste virkemiddelet for å få realisert fullskala fangstprosjekt er å etablere ordninger som gjør det bedriftsøkonomisk forsvarlig for den enkelte industrieier å velge CO2-fangst som løsning.

-Man holder også fast på en prosess som er dratt ut i tid i forhold til opprinnelige planer og klimaforlik. Industrien trenger ikke  nye perioder med tidstap i påvente av nye politiske budsjettvedtak. Skal denne regjeringen lykkes med å nå de klimamålene som et nesten samlet Storting har satt, kan ikke denne prosessen hales ut over tiår slik som tidligere CO2-renseprosjekt har gjort i Norge. Dersom investeringsbeslutning planlegges først i 2018 eller senere vil den også bli overlatt til en nytt Storting og kanskje en ny regjering. Det gir usikkerhet for industrien og gjør langsiktig planlegging vanskeligere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *