Kategori: zerokonferansen

Bli en av 50 spydspisser fra inn- og utland som viser frem klimateknologi og løsninger den 31. oktober og 1. november 2017 på Youngstorget. ZEROexpo er en unik arena for klimaløsninger som viser frem det nyeste innen null- og lavutslippsteknologi og smarte løsninger. I år viser utstillingen klimaløsninger innen fossilfri transport, smarte byer, bioenergi og fornybare
Read more

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere! De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne vil

Read more

Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard Nå går startskuddet for årets nominasjon! Prisen deles ut på Zerokonferansens dag 1, den 31. oktober.  Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater på området.

Read more

Fergefylket Hordaland verdensledende på omlegging til elektrisk fergedrift – Dette er måten å løse klimautfordringen på, enkelt og greit, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. Hordaland vant under høstens Zerokonferanse prisen for “Årets lokal klimatiltak” for arbeidet med elferger. Med dagens tildeling, og 4 av 5 fergepakker i Hordaland ferdig, er status at så og

Read more

Hordalands miljøkrav i ferjeanbud ble kåret til Årets lokale klimatiltak i KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen. Andreplassen gikk til Oslo for fossilfrie byggeplasser. Tønsberg kommune fikk tredjeplassen for samarbeidsprosjektet Greve biogass. Flere bilder fra prisoverrekkelsen er lagt ut her: https://www.flickr.com/photos/zero_org/ Det kom inn rekordmange søknader og det var

Read more

Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO. Borregaard er en norsk bedrift med aktivitet over hele verden, og har et av verdens mest avanserte bioraffineri. Deres hovedmål er å levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer. Med sin unike kompetanse driver Borregaard det grønne skiftet videre, og har

Read more

– En Trump-sikker klimapolitikk er en politikk som gjør utslippsfri teknologi så konkurransedyktig at selv den mest hardbarka klimafornekter vil kjøpe den, sa ZERO-leder Marius Holm i sin tale til 1200 deltakere på Zerokonferansen i dag 23. november. ZERO-leder Marius Holm ba også norske politikere og næringslivsledere ta et oppgjør med det han kalte ”Klimafornektelse

Read more

Fosnes, Hordaland, Oslo, Stavanger og Tønsberg er de fem nominerte til KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren, Årets lokale klimatiltak. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om innovative og effektive klimaløsninger i både store og små kommuner og i fylkeskommunene. I alt kom det inn 18 søknader, hvorav flere var med i konkurransen

Read more
Digitalisering, viktig for klima eller bare viktig? Digitalisering er en megatrend, et buzzword og en sentral del av samfunnsutviklingen. Det er hevet over enhver tvil at digitalisering er viktig, men er det også viktig for å redusere klimagassutslippene? Hvordan bidrar digitalisering til det grønne skiftet, og hva konkret betyr det? Hvordan kan digitalisering bidra til
Read more

  Vorspiel med ZERO og CICEP Senter for Internasjonal klima- og energipolitikk Veien hjem fra klimaforhandlingene i Marrakesh november kl 19-21 i ZEROexpoteltet, Youngstorget Velkommen til vorspiel for Zerokonferansen 2016! På vorspielet får vi faglig påfyll om veien hjem fra klimaforhandlingene i Marrakech. Møt opp til en viktig prat mellom Patricia Espinosa, Peggy Liu og Steffen Kallbekken. Hvordan ble Paris-avtalen fulgt opp

Read more
Mongstadraffineriet (Foto: Øyvind Hagen / Statoil) ZEROkonferansen 2016: Renewing the refinery business – from fossil to biobased solutions I Norden og Europa er omstillingen fra foredling av fossile råstoffer i gang. Norsk kompetanse kan være en drivkraft, og bidra til økt verdiskapning fra biomasse fra jord, skog og hav. Mulighetene for å lage både bedre produkter
Read more
ZEROkonferansen 2016: Grønne offentlige innkjøp - fra ord til handling Gjør din kommune til en klimavinner! På Zerokonferansens andre dag skal vi gjøre et dypdykk i et av de minst omtalte, men aller viktigste klimavirkemidlene i verktøykassen: Grønne offentlige innkjøp! Når du, som lokalpolitiker eller administrativt ansatt i kommune eller stat, forlater denne sesjonen skal du
Read more
Fra fossil transport til smart, grønn mobilitet Ny digital teknologi gir helt nye muligheter for smart og utslippsfri mobilitet som sparer energi, utslipp, plass, tid og penger. Hvordan skape mer effektiv flyt folk utslippsfritt i byen, og hvilke forretningsmodeller og politiske virkemidler trenger vi for storskala utrulling av intelligent mobilitet? Peggy Liu, Chairperson, Joint US China
Read more
Oslo skyline. (Foto: Jørn Eriksson / CC) ZEROkonferansen 2016: Hvordan halvere byenes utslipp før 2020 Det eksisterer et uvisst antall meter med klimaplaner, men utslippene går ikke tilstrekkelig ned. Nå skal de halveres på 4 år i de norske storbyene, det krever veldig kreative grep og enormt trøkk fra politikere og byråkrater. Vi inviterer til
Read more
Legging av Norned-kabelen mellom Norge og Nederland. (Foto: ABB) ZEROkonferansen 2016: Fornybar kraft - Norges konkurransefortrinn Et av Norges største fortrinn i fremtidens utslippsfrie økonomi er at vi er en storprodusent av fornybar energi. Men hva gjør vi for å beholde dette fortrinnet, og hvilken rolle skal norsk kraft ha i å kutte Europas klimautslipp?  
Read more
ZEROkonferansen 2016: Finansbransjens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet Kunnskap og kapital er de viktigste råvarene for fornybar energi. Hvordan kan en kompetent, norsk finansklynge gjøre en forskjell internasjonalt inn i fornybarbransjen? Utvikling og finansiering av fornybarprosjekter internasjonalt kan bli et av Norges hovedbidrag i klimaarbeidet, samtidig som det skaper en livskraftig og verdiskapende næringsklynge i Norge. Hal
Read more
Karbonnøytral metallproduksjon (Elkem) ZEROkonferansen 2016: Grønne løsninger i industrien som norsk eksportvare Hvordan kan Norge utnytte og videreutvikle de konkurransefortrinnene vi har i industrien i dag, og hvordan rigger vi oss for en storstilt eksport av klimaløsningene fra industrien? Vi trenger en “elbilpolitikk for industrien”. Norge har gode virkemidler for å utvikle klimateknologi i industrien. 
Read more
ZEROkonferansen 2016: De neste spydspissene i maritim sektor Norsk maritim sektor står overfor store omveltninger. Selv om batteriferga Ampere har snudd opp ned på hva som forventes av klimavennlige fartøy, er det langt igjen til fagetatenes klimastrategimål i NTP om at innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være
Read more