Kategori: Statsbudsjettet

PM ZERO om budsjettenigheten: – Ingen ny klimasatsing i statsbudsjett Marius Holm i Miljøstiften ZERO sier statsbudsjettet 2018 er et budsjett uten ambisjoner, og uten nye satsinger på klima. – Istedenfor ambisjoner om null utslipp, har Regjeringen ambisjoner om null fremgang, sier Marius Holm. – Denne budsjettenigheten viser det vi fryktet da budsjettforslaget ble lagt fram,

Read more

– Det er bra at Arbeiderpartiets alternative budsjett retter opp regjeringens foreslåtte kutt i CCS (Karbonfangst og -lagring). Arbeiderpartiet viser også gode takter gjennom økt satsing på Enova og miljøteknologiordningen som muliggjør nullutslippsløsninger i skipsfart og industri, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Det er også bra at de fjerner engangsavgift på elbiler, at

Read more

Hvordan har engangsavgiften blitt endret sammenlignet med øvrige avgiftsendringer? På hvilken måte har det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter? Dette har Sveinung Kvalø i COWI utredet for ZERO. Hensikten med notatet er å belyse endringer i engangsavgiften sammenlignet med øvrige avgiftsendringer, og på hvilken måte det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter. Hovedvekten

Read more

– For å holde farten oppe i omstillingen av bilparken, må forslagene som svekker elbilfordelene reverseres. Det gjelder spesielt avgift på elbil og elvarebil samt fjerning av firmabilfordelen, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO. ZERO understreker betydningen av at elbilsuksessen hviler på summen av virkemidlene vi har. – Elbiler skal selvsagt etter hvert betale

Read more

Klimaprofilen i budsjettet må styrkes. Forhandlingene må reversere usikkerheten som er skapt om elbilfordelene, trygge fortsatt satsning på fullskala karbonfangst og lagring og gi en mer offensiv satsing på utvikling av klimateknologi som gir grønn konkurransekraft, inkludert Enova, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO. Et fortsatt borgerlig samarbeid er avhengig av en mer offensiv klimapolitikk

Read more

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har i dag lagt fram budsjettavtale om revidert nasjonalbudsjett for 2017. – For klimaet er budsjettavtalen dårlig nytt, mener Miljøstiftelsen ZERO, tross noen lysglimt. Det siste budsjettvedtaket i denne Stortingsperioden var en siste mulighet for de blå-grønne til å ta viktige steg videre for det grønne skiftet før valget.

Read more

  – ZERO mener det er riktig av Venstre og KrF å inngå denne avtalen og utnytte det handlingsrommet som dagens politiske konstellasjon muliggjør. Forbedringene er betydelige, så det ville vært dumt å vende ryggen til dette, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Samtidig gir ikke budsjettet den farten klimaet trenger, og Venstre og

Read more

Miljødirektoratet offentliggjorde i dag hvilke lokale klimatiltak som får støtte i den aller første tildelingen av midler fra Klimasats-ordningen. – Pågangen og kvaliteten på søknadene bør føre til at Stortinget øker bevilgningene til ordningen, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. 89 kommuner fått innvilget støtte til totalt 142 prosjekter, og 98 millioner kroner er

Read more

PRESSEMELDING: Belønner jukse-miljøbiler Regjeringen skulle levere et historisk grønt skatteskift. I stedet legger de om avgiftene til fordel for forurensende bensin- og dieselbiler, og premierer jukse-miljøbiler. – Regjeringens forslag svekker konkurransekraften til miljøbilene, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO. Regjeringen satser på de spreke bilene med høye utslipp, i stedet for å straffe utslipp

Read more

PRESSEMELDING: Sannhetens øyeblikk for et grønnere Ap Etter Arbeiderpartiets første reaksjoner til statsbudsjettet må man forvente at Norges største parti leverer et offensivt alternativt på budsjett på klima. – Dette er øyeblikket der Arbeiderpartiet har sjansen til å vise en grønnere profil enn regjeringen, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO. I debatten etter framleggelsen

Read more

ZERO mener det er bra at regjeringen foreslår 360 millioner kroner til konseptstudier av fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. Og at alle tre potensielle fangstprosjekter, Norcem, Yara og Klemetsrud avfallsanlegg, samt transport og- lagringsinfrastrukturen, dermed utvikles videre neste år. – Nå trengs det imidlertid å få på plass varige ordninger som gir insentiver for å satse

Read more

  PRESSEMELDING: Avskjedssøknad fra regjeringen – Budsjettforslaget inneholder få spor av det grønne skatteskiftet som skulle levere ”betydelige reduksjoner i klimautslippene”. Om dette er så langt regjeringen vil gå, må det anses som en avskjedssøknad, uttaler Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO. Dagen etter nyheten om at klimaavtalen i Paris vil tre i kraft, mener

Read more

  Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Nå er det få dager til statsbudsjettet for

Read more

– Om Erna Solberg vil unngå å gå inn historien som statsministeren som gikk av for å unngå fornuftige klimatiltak, må hun gjøre det lønnsomt å kutte utslipp og gjøre forurensende biler dyrere, sier ZERO-leder Marius Holm. Regjeringen og støttepartiene ble i budsjettet for 2016 enige om at budsjettet for 2017 skulle inneholde en avgifts-

Read more

– Grønn skattekommisjon har misforstått oppgaven. Meningen med grønne skatter er å omstille oss til nullutslippssamfunnet, ikke å videreføre fossilsamfunnet med lavest mulig avgiftsnivå, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.   ZERO mener utvalgets manglende forståelse for behovet for et grønt skifte er tydeligst på transport. – Målet med avgiftene på bil må være å

Read more

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett har flere gode justeringer på klimasiden, men mangler de nødvendige grepene for å sette fart på det grønne skiftet. – Det er skuffende at ikke Arbeiderpartiet viser større vilje til å bruke avgifter til å gjøre det dyrere å forurense, sier Marius Holm, leder i ZERO. Arbeiderpartiet skriver at de «i motsetning

Read more

– Økningen til klimafondet er som forventet – en millionsatsing, ikke en milliardsatsing, sier Marius Holm, leder i ZERO. – Økningen i klimafondet medfører ingen stor økning i utbetaling til klimatiltak, slik regjeringens presentasjon av statsbudsjettet kan gi inntrykk av, sier Marius Holm, leder i ZERO. Siden det er avkastningen av klimafondet som brukes, er

Read more

– Regjeringen leverer ikke på nødvendig grønn omstilling, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO. – Det blir ikke dyrere å forurense i år heller. Regjeringen sier de tror på markedet, men hvorfor bruker de ikke da markedet til å få til grønn omstilling, spør Holm. ZERO mener det er positivt at regjeringen styrker klimateknologifondet.

Read more