7 prosent av verdens petroleumsforbruk er knyttet til plast og plastproduksjon – og med dette følger et utslipp på verdensbasis på over en milliard tonn CO2 hvert år. Heldigvis finnes det fornybare alternativer til fossil plastproduksjon. ZERO inviterer til frokostseminar om plast produsert fra biologisk materiale (bioplast) for å sette søkelyset på de store mulighetene bioplast gir til å redusere utslipp.

 

Dag: 16. januar, 0745-10. Sted: MESH, Tordenskioldsgate 3.

Frokostserveringen starter 0745, programmet starter 0800.

På programmet kan vi blant annet friste med følgende innhold:

  • Innledning fra ZERO: Plast som klimaproblem, bioplast som klimaløsning. Kort om utslipp fra plastproduksjon, om bioplast som alternativ, og om veksten i bruk av bioplast.
  • Coca-Cola – Stein Rømmerud. Coca Cola har tatt bioplast i bruk i alle sine flasker i Norge. Hva var bakgrunnen for valget? Hvilke utfordringer møtte de underveis? Hvor mye klimagassutslipp er fjernet.
  • Tetra Pak – emballasjeprodusent med bioplastambisjoner v/ Erik Lindroth, Director Environment, Tetra Pak International
  • TrioGreen – Når bioplast er business. v/Pär Wik, Marketing Director i Trioplast/Triogreen. 
  • Gudbrand Rødsrud, Borregaard. Bioplast – en klimaløsning fra norsk skog?,

 

Vi utfordrer politikerne: Kan vi få til mer bioplastbruk i Norge?

Jens Frølich Holte, politisk rådgiver, Miljøverndepartementet (Høyre), Ola Elvestuen, leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget (Venstre), Geir Pollestad, energi- og miljøkomiteen (Senterpartiet), Anna Ljunggren, energi- og miljøkomiteen (AP). 

 

For mer bakgrunn, se også ZEROs rapport om utslippsfri plast: https://www.zero.no/publikasjoner/Bioplast%20SKJERM.pdf

 For påmelding, send mail til bastian@zero.no innen 12. januar 2014.