Author: zero

Torsdag 7. september avhold Forum for fossilfri plast møte med i overkant av 40 deltakere og et variert og spennende program med blant annet Norges første søppelkasser i fornybar plast og verdens første dampsperre til bygninger i fossilfri plast. Innledninger Nordisk bioplast forening. Status og videre planer, Kjell Ivar Bache, Biobag. Sirkulær plast - nytt forskningsprosjekt
Read more

Regjeringen la rett før påske frem den nye industrimeldingen (Meld. St. 27 (2016–2017)Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende) og i den forbindelse har ZERO levert en høringsuttalelse. Høring i komite ble gjennomført 19.4, og saken avgis til behandling i Stortinget 6. juni. Les ZEROs høringsinnspill HER.

Read more
Legger asfalt, mangler strøm - Regjeringen fortjener skryt for at de i NTP setter ambisiøse mål for innføring av utslippsfrie kjøretøy. Det som mangler er planer og penger for å få på plass ladeinfrastrukturen som trengs for å nå disse målene, sier Marius Holm, leder i ZERO. ZERO er fornøyde med at regjeringen og samarbeidspartiene
Read more
(innlegg i Sysla Grønn av Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO) Karbonfangst og -lagring (CCS) er avgjørende for om vi skal kunne klare å unngå omveltende klimaendringer. «What goes up must come down» er et uttrykk som kanskje er mest kjent fra sangen “Spinning Wheel” av bandet Blood, Sweat & Tears, men egentlig et sitat
Read more
Finansdepartementet anbefaler i en kvalitetssikring utført av to eksterne konsulentselskap at prosessen med å utvikle og bygge fullskala CO2 -håndtering for norsk industri, stoppes i påvente av en høy nok CO2 -pris som vil gjøre CCS «samfunnsøkonomisk lønnsomt». ZERO frykter at om dette følges, betyr det kroken på døra for norsk CCS. -Dette forventer vi
Read more

PRESSEMELDING: Belønner jukse-miljøbiler Regjeringen skulle levere et historisk grønt skatteskift. I stedet legger de om avgiftene til fordel for forurensende bensin- og dieselbiler, og premierer jukse-miljøbiler. – Regjeringens forslag svekker konkurransekraften til miljøbilene, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO. Regjeringen satser på de spreke bilene med høye utslipp, i stedet for å straffe utslipp

Read more

PRESSEMELDING: Sannhetens øyeblikk for et grønnere Ap Etter Arbeiderpartiets første reaksjoner til statsbudsjettet må man forvente at Norges største parti leverer et offensivt alternativt på budsjett på klima. – Dette er øyeblikket der Arbeiderpartiet har sjansen til å vise en grønnere profil enn regjeringen, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO. I debatten etter framleggelsen

Read more

  PRESSEMELDING: Avskjedssøknad fra regjeringen – Budsjettforslaget inneholder få spor av det grønne skatteskiftet som skulle levere ”betydelige reduksjoner i klimautslippene”. Om dette er så langt regjeringen vil gå, må det anses som en avskjedssøknad, uttaler Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO. Dagen etter nyheten om at klimaavtalen i Paris vil tre i kraft, mener

Read more
Karbonfangst og lagring (Illustrasjon: Zero Emissions Platform) SATSNING VIDERE PÅ TRE GODE CCS PROSJEKTER - nødvendig ny giv og midler for industrien i en langvarig usikker prosess   ZERO er glad for at alle de tre gode og ambisiøse CCS-prosjektene nå skal utvikles videre med mål om realisering. Og ikke minst at man tilfører nye
Read more
PlantBottle ZEROkonferansen 2016: Fra fossile til fornybare materialer En rekke av produktene vi bruker til daglig, alt fra tekstiler til plastposer, er laget av fossile råstoffer og bidrar til verdens CO2-utslipp. For å lykkes med det grønne skiftet må vi bytte ut det fossile med fornybare alternativer, og her er skiftet i gang. Hva skjer
Read more
Mongstadraffineriet (Foto: Øyvind Hagen / Statoil) ZEROkonferansen 2016: Renewing the refinery business – from fossil to biobased solutions I Norden og Europa er omstillingen fra foredling av fossile råstoffer i gang. Norsk kompetanse kan være en drivkraft, og bidra til økt verdiskapning fra biomasse fra jord, skog og hav. Mulighetene for å lage både bedre produkter
Read more
ZEROkonferansen 2016: Room for fossil heating in a renewable Europe? Tyskland og England er de største kundene for norsk gass. I likhet med de fleste landene i Europa bruker de gassen til mange ulike formål. I Norge har fossilindustrien argumentert med at det trengs mer gass i Europa, fordi gasskraft skal balansere kraftnettet og fase ut
Read more
ZEROkonferansen 2016: Grønne offentlige innkjøp - fra ord til handling Gjør din kommune til en klimavinner! På Zerokonferansens andre dag skal vi gjøre et dypdykk i et av de minst omtalte, men aller viktigste klimavirkemidlene i verktøykassen: Grønne offentlige innkjøp! Når du, som lokalpolitiker eller administrativt ansatt i kommune eller stat, forlater denne sesjonen skal du
Read more
Oslo skyline. (Foto: Jørn Eriksson / CC) ZEROkonferansen 2016: Hvordan halvere byenes utslipp før 2020 Det eksisterer et uvisst antall meter med klimaplaner, men utslippene går ikke tilstrekkelig ned. Nå skal de halveres på 4 år i de norske storbyene, det krever veldig kreative grep og enormt trøkk fra politikere og byråkrater. Vi inviterer til
Read more
Legging av Norned-kabelen mellom Norge og Nederland. (Foto: ABB) ZEROkonferansen 2016: Fornybar kraft - Norges konkurransefortrinn Et av Norges største fortrinn i fremtidens utslippsfrie økonomi er at vi er en storprodusent av fornybar energi. Men hva gjør vi for å beholde dette fortrinnet, og hvilken rolle skal norsk kraft ha i å kutte Europas klimautslipp?  
Read more
ZEROkonferansen 2016: Finansbransjens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet Kunnskap og kapital er de viktigste råvarene for fornybar energi. Hvordan kan en kompetent, norsk finansklynge gjøre en forskjell internasjonalt inn i fornybarbransjen? Utvikling og finansiering av fornybarprosjekter internasjonalt kan bli et av Norges hovedbidrag i klimaarbeidet, samtidig som det skaper en livskraftig og verdiskapende næringsklynge i Norge. Hal
Read more
Karbonnøytral metallproduksjon (Elkem) ZEROkonferansen 2016: Grønne løsninger i industrien som norsk eksportvare Hvordan kan Norge utnytte og videreutvikle de konkurransefortrinnene vi har i industrien i dag, og hvordan rigger vi oss for en storstilt eksport av klimaløsningene fra industrien? Vi trenger en “elbilpolitikk for industrien”. Norge har gode virkemidler for å utvikle klimateknologi i industrien. 
Read more

Det var stor interesse for å lære mer om elektrisk lastebil da ZERO inviterte til frokostmøte med produsenten av Norges første ellastebil 14. september. Et førtitalls aktører fra transportbransjen møtte opp og fikk svar på sine spørsmål. Eric Beers fra Hytruck/Emoss i Nederland kom til Oslo i anledning lansering av Norges første elektriske distribusjonslastebil, som de har

Read more

– Skal Norge møte sine forpliktelser i klimaavtalen er vi avhengig av mer miljøvennlig teknologi. Elektriske gravemaskiner er et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp, sier  Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO. Anleggsmaskiner står eksempelvis for 16 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Gravemaskiner og annen tungtransport basert på strøm er utslippsfritt,

Read more