Rådgiver, fornybar energi og bio

Torfinn Belbo

Torfinn er masterstudent på fornybar energi-programmet ved NMBU. Han fullfører masterarbeidet våren 2016 og skal i første omgang jobbe deltid hos ZERO. Han har tidligere studert ved blant annet St. Olaf College i Minnesota, USA og Albert-Ludwigs Universitat i Freiburg, Tyskland. Han har også hatt kortere engasjement hos Multiconsult og Statkraft.

Mobil: 959 65 459